संक्षिप्त परिचय

यहाँ संक्षिप्त परिचय लेख्नुहोस्

सूचना तथा जानकारी
गतिविधिहरु
सूचना अधिकारी
Cinque Terre
नामः निराजन वि. एम.
पदः सूचना अधिकारी
सम्पर्क नं.: 9867562309
ईमेलः nirajanbm361@gmail.com
गुनासो सुन्ने अधिकारी अधिकारी
Cinque Terre
नामः हाेम बहादुर घर्ति
पदः गुनासो सुन्ने अधिकारी
सम्पर्क नं.: ९८४४९७६८२२
ईमेलः homgharti4@gmail.com
Copyright © 2021 भूमे गाउँपालिका, रुकुम पूर्व